Zasypać ten rów

Polacy uwielbiają toczyć niekończące się spory o rzeczy ważne oraz niezwykle błahe. Wydaje się jednak, że każdy konflikt kiedyś się kończył w konsekwencji przeistaczając się w anegdotę lub dobry żart opowiadany przez pokolenia. Od 10 lat trwa w Polsce społeczno – polityczna bitwa o prawdę. Bitwa o wersję wspólnej przeszłość i wizję wspólnej przyszłość. Jedna […]

Społeczeństwo Obywatelskie – czego o nim nie wiemy? – część V

W rozważaniach o społeczeństwie obywatelskim nie sposób ominąć Konfederacji Szwajcarskiej. To małe państwo zawieszone w samym środku kontynentu, otoczone wielkimi masywami górskimi, graniczące z Niemcami, Francją, Włochami, czyli w samym tyglu politycznym i kulturowym, to dla wielu niedościgniony ideał wartości obywatelskich. Początek państwa datuje się na 1291 roku, kiedy to podpisano akt skonfederowania  kantonów Uri, Schwyz i Unterwalden[1]. […]

Społeczeństwo Obywatelskie – czego o nim nie wiemy? – część IV

Popularne współcześnie pojęcie, staje się coraz bardziej zawłaszczane przez medialny przekaz. Nikt nie zdaje sobie sprawy co za nim się kryje i jak głęboką tradycję ma ono w odmiennych nurtach politycznych. Jednym z nich jest myśl socjalistyczna, diametralnie różniący się od reszty. Według tej koncepcji nie może być mowy o żadnych wolnościach, gdyż świat to […]

Społeczeństwo Obywatelskie – czego o nim nie wiemy? – część III

Z końcem XVII wieku rozwijały się nowe myśli polityczne. Liberalna koncepcja społeczeństwa obywatelskiego dzieli się na dwie płaszczyzny. Pierwszą z nich jest pełna wolność ekonomiczna, w którą nie ingeruje państwo, a kształtowana jest przez „niewidzialną rękę rynku” i to właśnie w niej można upatrywać genezę wolności. Przedstawicielami tego nurtu są John Locke i Adam Smith. […]

Społeczeństwo Obywatelskie – czego o nim nie wiemy? – część II

Republikańska koncepcja społeczeństwa obywatelskiego wywodzi się ze starożytnej Grecji i Rzymu, gdzie istniały subsydiarne wobec siebie pojęcia koinonia politike (wspólnota polityczna) ukute przez Arystotelesa i societas civilis używane przez Cycerona[1]. Obie były odpowiednikami współczesnego civil society, a oznaczały zaangażowanie obywatela w życie państwa, gdyż tylko ta droga, według starożytnych, dawała poczucie spełnienia oraz była ważnym […]

Społeczeństwo Obywatelskie – czego o nim nie wiemy? – Mateusz Radziszewski

Zaświtał mi w głowie pomysł na napisanie artykułu o społeczeństwie obywatelskim. Jakie ono jest, skąd się wziął termin civil society oraz po co jest ono nam tak bardzo potrzebne. W swych poszukiwaniach rozpocząłem od najważniejszego, czyli odnalezienia definicji terminu społeczeństwo obywatelskie. Okazało się to dość karkołomne. Nie ma w tym nic dziwnego, iż każda definicja […]

Okręgi jednomandatowe – szansą na odświeżenie sceny politycznej?

Koncepcja zmiany ordynacji wyborczej w polskim parlamencie wraca jak bumerang co kilka lat. W szczególności sprzyjającym temu okresem jest rok wyborczy. W 2004 roku koncepcje wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych proponowała Platforma Obywatelska Rzeczpospolitej Polskiej (PO), lecz pomysł upadł w Sejmie, a sama akcja stała się miecze obusiecznym, gdyż po latach działacze PO, będąc już u […]